Logo Funduszu Inwestycyjnego Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Licencja na aplikację: nr 1/2018/WEB (unikalny klucz licencyjny:0C5E48B3-E15A-4029-****-**********)

Baner Fundusze Europejskie - Program Regionalny województwa śląskiego

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w oparciu o nowatorskie rozwiązania technologiczne i marketingowe,
celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku specjalistycznych urządzeń górniczych”