Logo Funduszu Inwestycyjnego Unii Europejskiej

Przeznaczenie zawieszenia kompaktowego

Układy kompaktowych zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych przeznaczone są do połączenia lin stalowych okrągłych z naczyniami wyciągowymi w górniczych wyciągach szybowych.

Elementy układu zawieszeń można kojarzyć względem siebie w zależności od wymagań użytkownika, spełniając aktualne przepisy i normy. Każdy z elementów może być dostarczony użytkownikowi oddzielnie i może pracować z innymi dopuszczonymi układami zawieszeń nośnych.

W skład elementów układu zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych wchodzą:

 1. Kompaktowe zawieszenie nośne naczyń wyciągowych
  Zawieszenie nośne naczyń wyciągowych przeznaczone jest do połączenia lin stalowych okrągłych z naczyniami wyciągowymi w górniczych wyciągach szybowych, a w szczególności z elementami nośnymi tych naczyń. Może też być stosowane wszędzie tam, gdzie występują podobne warunki pracy i obciążenia oraz wymagania jakościowe. Zawieszenie zostało wyposażone w innowacyjny hydrauliczny zwalniacz sercówki.

 2. Kompaktowe urządzenie do wyrównywania naciągów lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych
  Urządzenie do wyrównywania naciągów lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych przeznaczone jest do równomiernego rozdziału obciążenia na poszczególne liny nośne. Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania w przypadku wielopunktowego jak i jednopunktowego mocowania lin nośnych do naczyń wyciągowych.

  Zastosowanie łączników zmiennej długości pozwala na skorygowanie długości lin nośnych poprzez skrócenie lub wydłużenie zestawu łubków łącznika zmiennej długości, co wpływa bezpośrednio na wartość siły naciągu lin nośnych.

  Urządzenie do wyrównywania naciągów lin przystosowane jest również do montażu wkładek pomiarowych sił w linach. Wkładki te produkowane są przez firmę SADEX lub TEMIX.

 3. Kompaktowe elementy łącznikowe zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych
  Elementy łącznikowe zawieszeń nośnych przeznaczone są do stosowania w górniczych wyciągach szybowych do połączenia elementów zawieszeń między sobą, lub z naczyniem wyciągowym.

  Połączenie z naczyniem wyciągowym realizowane może być poprzez:

  • blachy trzonowe (łącznikowe),
  • trzony,
  • sworznie,
  • łączniki proste, krzyżowe, skręcone, itp.
 4. Kompaktowy zestaw dźwigni kątowych do wielolinowych zawieszeń naczyń wyciągowych
  Zestaw dźwigni kątowych do wielolinowych zawieszeń naczyń wyciągowych przeznaczony jest do stosowania w przypadku jednopunktowego połączenia zawieszenia z naczyniem wyciągowym w górniczych wyciągach szybowych.

  Zestaw dźwigni kątowych obejmuje dźwignie kątowe dla urządzeń dwulinowych oraz dźwignie kątowe dla urządzeń czterolinowych.

Zakres i warunki stosowania

Układy kompaktowych zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych zostały zaprojektowane jako typoszereg wielkości dla obciążeń dopuszczalnych od 40 kN do 600 kN.

Czas pracy elementów układu zawieszeń kompaktowych wynosi 36 miesięcy, gdyż zastosowano podstawowe, wymagane normą zabezpieczenie przed korozją, dostosowane do czasu pracy zawieszenia. Następnie element należy wymienić. Elementy układów zawieszeń po okresie użytkowania nie podlegają remontowi. Po okresie użytkowania dany element nie nadaje się do dalszej eksploatacji w górniczym wyciągu szybowym i powinien podlegać złomowaniu.